Welkom bij Mariposa

Praktijk voor Voetreflexzonetherapie

en Lichaamsmassage

Mariposa

Mariposa is Spaans voor vlinder. Geen ander dier is zo symbolisch geworden voor het proces van transformatie en gedaantewisseling als de vlinder. Elke dag transformeren we, elke dag veranderen we.

Elk nieuw idee en elke stap tot zelfontplooiing zie je in de ontwikkelingsgang van de vlinder. Zijn ei-fase staat voor de geboorte van een idee. In het larvenstadium is het aan de tijd om te bepalen of dit idee zal worden omgezet in een daad. In de cocon moet men bij zichzelf naar binnen gaan om het idee met de eigen persoon te verbinden. Het tevoorschijn komen van de vlinder is de geboorte van een nieuwe werkelijkheid.

Deze vier stappen van verandering vinden in het leven voortdurend plaats.

Er vinden continu transformatieprocessen  op allerlei gebied in ons leven plaats.  Denk maar aan oude leef en denkpatronen, oordelen, manier van kijken naar onszelf en de wereld die we loslaten en vervangen door nieuwe inzichten. Vaak gebeurt dit onbewust en in stappen zoals bij de vlinder. Ze zijn noodzakelijk voor onze verdere ontwikkeling.

Je hoeft niet altijd de sterkste te zijn
je hoeft niet altijd de beste te zijn
jezelf zijn is beter
je hoeft je niet te schamen
jezelf zijn is het mooiste

je hoeft niet meteen een vlinder te zijn
geef het een beetje tijd
om te ontdekken
wie je werkelijk bent
wie je wilt zijn
want jij bent mooier zoals je bent

2017 © Copyright - Voetreflex Mariposa - Alle rechten voorbehouden.